Närhetsprincipen ska alltid gå före andra prioriteringsgrunder som upptagningsområde eller syskonförtur – referat av Skolinspektionsbeslut
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten