För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1166