För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (1984:707) av uppgift om Riksbankens diskonto. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1779