SFS 2018:1166 Förordning om upphävande av förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.