SFS 2018:1167 Förordning om upphävande av förordningen (1976:15) med uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.