SFS 2018:1169 Förordning om upphävande av förordningen (1976:759) med uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.