SFS 2018:1767 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1978:59) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.