SFS 2018:1769 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1978:643) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.