SFS 2018:1771 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1979:827) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.