SFS 2018:1772 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1979:965) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.