SFS 2018:1773 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1980:20) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.