SFS 2018:1775 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1981:971) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.