SFS 2018:1776 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1982:156) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.