SFS 2018:1777 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1983:45) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.