SFS 2018:1778 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1983:181) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.