SFS 2018:1779 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1984:707) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.