SFS 2018:1780 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1985:286) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.