SFS 2018:1781 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1985:704) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.