SFS 2018:1782 Tillkännagivande om tillkännagivandet (1986:22) av uppgift om Riksbankens diskonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.