Cirkulär (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:856
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Cirkulär (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:856