Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:473
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:473