Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:485
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:485