Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge