För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kreditupplysningsförordning (1981:955)