För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015