För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:572) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020