För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:924) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010