För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012