För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:595) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00