För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden