För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina