För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia