För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2020:44