För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien