För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer