För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten