Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:167
Departement: Finansdepartementet S3
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Egypten
SFS nr:

1996:167
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1996-03-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten skall träda i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas
      a) i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats den 1 januari 1997 eller senare, och
      b) i fråga om övriga skatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari 1997 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 16 mars 1996.


Övergångsbestämmelser

1996:167
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
   2. Kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f. d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m. m.
skall alltjämt tillämpas
      a) i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats före den 1 januari 1997,
      b) i fråga om övriga skatter på inkomst, för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1997, samt
      c) i fråga om förmögenhetsskatt, på förmögenhet som taxeras vid 1997 eller tidigare års taxering.