För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike