För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1994:1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva