För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1995:1655) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva