För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden