För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2009:1124) om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden