För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2009:1125) om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap