För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer