För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik