För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2004:27) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik