För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien