SFS 2014:1307 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:374) om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.