För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet