För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden